Ναυπ/κή Ζώνη

'Aνω Πέραμα

Σχιστό

Δυτικό 'Ακρο

Καζάνια

Χωματερή

Κορυφή Ξέρξη

Κολυμβητήριο

Πετρελαιοειδή

Πλάζ