Πράσινο
Καθαριότητα
Αποχέτευση
Αντιπλημμυρικά
Αναδασώσεις
Χωματερή
Πάρκο
Κτηνοτροφία
Παιχνιδότοποι
Nέος Δρόμος
Κυκλοφοριακό
Πεζοδρομήσεις
Οδικό Δύκτιο
Συγκοινωνίες
Ο.Λ.Π.
Επιχωματώσεις
Παζάρι Σχιστού
Πετρελαιοειδή
Ρύποι
Θόρυβος
Ψυττάλεια
Προβλήτα
Δημοτική Πλάζ
Εκπαίδευση
Ανακύκλωση