Dot  Ελληνική Δημοκρατία
Περιφερειακή Διοίκηση Πειραιά
Δήμος Περάματος
Line

Αρ.Πρ : 9084
Πέραμα: 6/7/99

Ball   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Περάματος Προκηρύσσει:
Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του "Αναδάσωση Τμήματος ΣΤ΄ Life" (Αναδάσωση - δημιουργία περιαστικού πράσινου στο όρος Αιγάλεω, βόρεια του Δήμου Περάματος, στα πλαίσια του προγράμματος Life.) Προϋπολογισμού 224.179.201 δρχ., συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, με τους παρακάτω όρους:

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 28/7/1999 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 έως 11.30 (ώρα που θα τελειώσει η επίδοση των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Περάματος μπροστά σε επιτροπή που θα συσταθεί, η οποία θα ασκεί και τα καθήκοντα της Επιτροπής Εισήγησης για ανάθεση σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 22 του Π.Δ. 609/85.

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί:
Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. , κάτοχοι πτυχίου, Γ΄ Τάξης έργων πρασίνου στελεχωμένες με δασολόγο η τεχνολόγο δασοπονίας εγγεγραμμένους στο ΜΕΚ, Γ΄ Τάξης οικοδομικών έργων και Α΄ τάξης και άνω έργων οδοποιίας που νόμιμα μπορούν να συμμετάσχουν.
Κοινοπραξίες μεμονωμένων εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω κατηγοριών και τάξεων πτυχίων.
Σημειώνεται ότι οι καλούμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις δεν μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες από μία Κοινοπραξίες. Εργολήπτες δημοσίων δασοτεχνικών έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) με πτυχίο Δ΄τάξης

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ 609/85 εκτελεστικό του Ν.1418/84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού της μελέτης. Ο τελικός μειοδότης θα αναδειχθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2576/98 "Βελτίωση διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις" και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τις μεταγενέστερες αποφάσεις. Για την ανάδειξη του αναδόχου θα χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές (ρ) της οδοποιίας.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε συναγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή γραμμένη στα Ελληνικά 3.799.646 δρχ. δηλαδή ποσοστό 2 % της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του δημοπρατούμενου έργου, που να έχει εκδοθεί από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ΤΣΜΕΔΕ κ.λ.π., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του Π.Δ. 609/85.

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Περάματος και θα ισχύει τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημέρες. Εγγυητική Επιστολή που δεν ανταποκρίνεται στα παραπάνω είναι απαράδεκτη. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Περάματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ

Yπογραφή Δημάρχου


Τηλέφωνα
4411809 - 4411551 - 4411565 - 4415903     Fax : 4021373
[ Back Home ]