Dot  Οικονομικά - Στατιστικά στoιχεία
Line

Πληθυσμιακή αύξηση την δεκαετία 1981-1991 παρατηρείται μόνο σε δύο Δήμους (Κορυδαλλού και Περάματος). Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ την δεκαετία 1971-1981 ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού στο σύνολο σχεδόν των Δήμων της περιφέρειας Πειραιά ήταν αυξητικοί οι αντίστοιχοι δείκτες της δεκαετίας 1981-1991 όσον αφορά τον πληθυσμό εμφανίζουν μείωση.

πίνακας 1
Κατανομή πληθυσμού Δήμων Πειραια
ΔΗΜΟΙ 1971 1981 1991 Μεταβολες %
1971 - 1981
Μεταβολες %
1981 - 1991
Πειραιά 187.458 196.389 182.671 4,8 -7,0
Νίκαιας 86.269 90.368 87.597 4,8 -3,1
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 47.335 61.313 63.184 29,5 3,1
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 14.586 14.767 13.094 1,2 -11,3
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 67.672 74.179 71.982 9,6 -3,0
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 18.258 23.012 24.119 26,0 4,8
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 17.560 16.276 14.218 -7,3 -12,6
ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ 1996

Το ποσοστό των γυναικών στον πληθυσμό είναι μεγαλύτερο των ανδρών

(πίνακας 2).

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση των γυναικών αφορά τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω. Τα άτομα ηλικίας μικρότερης των 14 ετών είναι 22,3% έναντι 77,7% των ατόμων άνω των 15 ετών

(πίνακας 3).

Όσον αφορά την διάρθρωση της απασχόλησης κατά κλάδους οικονομικής δραστηριότητας αυτή διαμορφώνεται ως εξής:

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο κλάδος της Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας με δεύτερο στη σειρά τον κλάδο των μεταφορών - επικοινωνιών και τρίτο τον κλάδο του εμπορίου. Το προφίλ της απασχόλησης των ανδρών και των γυναικών δεν εμφανίζει ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις. Ιδιαίτερα αυξημένο το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στις υπηρεσίες και το εμπόριο

Πίνακας 4 :
Κατανομή των απασχολούμενων της περιοχής Πειραιά κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ (%)
ΓΕΩΡΓΙΑ 0,5 0,1 0,4
ΟΡΥΧΕΙΑ 0,0 0,0 0,0
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
34,5 31,1 33,6
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΦΩΤΑΕΡΙΟ
ΥΔΡΕΥΣΗ
0,7 0,9 0,8
ΟΙΚΟΔΟΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
5,7 0,3 4,4
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
17,1 24,6 18,9
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
24,1 6,8 20,0
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 17,3 36,1 21,8
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ, ΚΑΣΙΜΑΤΗ 1984

Η συμμετοχή του πληθυσμού άνω των 15 ετών στο εργατικό δυναμικό ανέρχεται στο 43,5%

Πίνακας 5 :
Συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό των ατόμων ηλικίας 15 ετών & άνω στην περιοχή Πειραιά
Συμμετοχή ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
Συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό 43,5
Εκτός εργατικού δυναμικού 56,5
ΣΥΝΟΛΟ 100,0
ΠΗΓΗ: ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ, ΚΑΣΙΜΑΤΗ 1984

Όσον αφορά τη διάρθρωση του εργατικού δυναμικού κατά θέση στο επάγγελμα στην περιοχή του Πειραιά κυριαρχεί η μισθωτή εργασία, ποσοστό 58,7%

Πίνακας 6 :
Κατανομή εργατικού δυναμικού περιοχής Πειραιά κατά θέση στο επάγγελμα
ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ (%)
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
23,1 9,4 19,6
ΜΙΣΘΩΤΟΙ 59,2 57,4 58,7
ΣΥΜΒΟΗΘΟΥΝΤΕΣ 0,7 9,1 2,9
ΑΝΕΡΓΟΙ 17,0 24,1 18,8
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ, ΚΑΣΙΜΑΤΗ 1984

Η ανεργία στην ευρύτερη περιοχή Πειραιά, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ (απογραφή 1991) είναι περίπου 11%. Αυτοί οι αριθμοί αμφισβητούνται από τους φορείς των εργαζομένων. Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά υπολογίζει την ανεργία στο 30% εκ των οποίων το 50% είναι νέοι κάτω των 25 ετών. Ο λόγος για την απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η ΕΣΥΕ χρησιμοποιεί επίσημα στοιχεία απογραφής 1991 αποκλείοντας αυτούς που ψάχνουν για εργασία χωρίς παλαιότερο αρχείο, όπως γυναίκες, νεοεισερχόμενους, περιοδικά εργαζόμενους, (για παράδειγμα η εργασία στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη κλιμακώνεται από ένα έως έξι μήνες ετήσια), και αυτούς που δεν είναι επίσημα δηλωμένοι και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Τέλος, όσον αφορά την εκπαιδευτική διάρθρωση του εργατικού δυναμικού, μόνο το 10,1% έχει πτυχίο ανώτερης - ανώτατης εκπαίδευσης ενώ το 55,6% έχει απολυτήριο δημοτικού.

Πίνακας 7:
Κατανομή εργατικού δυναμικού περιοχής Πειραιά κατά εκπαιδευτικό επίπεδο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ (%)
ΑΝΩΤΑΤΗ & ΑΝΩΤΕΡΗ 8,8 13,8 10,1
ΜΕΣΗ 25,8 35,4 28,3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 59,8 43,5 55,6
ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 5,5 7,3 6,0
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0
ΠΗΓΗ: ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ, ΚΑΣΙΜΑΤΗ 1984

Το Πέραμα αναπτύχθηκε κυρίως μετά τον πόλεμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του κατωτέρου πίνακα η μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού σημειώθηκε την περίοδο 1951-1961 (199,9%) κυρίως σαν αποτέλεσμα της μετακίνησης προς την πρωτεύουσα αγροτικών πληθυσμών μετά τον εμφύλιο και τις δυνατότητες εργασίας στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Περάματος και της περιοχής Πειραιά. Ο Δήμος Περάματος εκτιμά ότι υπάρχει υποεκτίμηση του πραγματικού πληθυσμού επειδή αρκετοί κάτοικοι μετακινήθηκαν εκτός Δήμου κατά την απογραφή του 1991.

Πίνακας 8 :
Διαχρονική εξέλιξη του πληθυσμού Δήμου Περάματος
ΕΤΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
1940 1.461
1951 4.900
1961 14.694
1971 18.258
1981 23.012
1991 24.119
ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ 1996

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία τα χαρακτηριστικά των κατοίκων παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα: Η διάρθρωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (ΟΕΠ) αναδεικνύει το κυρίαρχο ρόλο του δευτερογενούς τομέα. Μια βασική ιδιομορφία της απασχόλησης στο Δήμο Περάματος είναι το χαμηλό ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου. Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί:

 • με τη χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και μπορεί να είναι συνέπεια μιας σειράς παραγόντων:
  • της σύνθεσης της οικογένειας,
  • του αριθμού παιδιών
  • στο δεδομένο κοινωνικό πλαίσιο συγκεκριμένων και ανεπαρκών στοιχείων κοινωνικής εξυπηρέτησης με την έλλειψη κοινωνικών θεσμών να την αντιμετωπίσουν.
 • οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας στο Δήμο που πρακτικά αποκλείουν την απασχόληση σ' αυτές γυναικών
 • η συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση μέσω του συστήματος της ανάθεσης και της κατ' οίκον εργασίας

Ο μεγαλύτερος όγκος της απασχόλησης του πληθυσμού του Δήμου Περάματος κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας συγκεντρώνεται σε τρεις κλάδους:

 • Βιομηχανία - Βιοτεχνία
 • Οικοδόμηση
 • Μεταφορές - Αποθηκεύσεις - Επικοινωνίες

Με βάση τις οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα γεωγραφικά του όρια, το Πέραμα μπορεί να χαρακτηριστεί, μαζί με τη Δραπετσώνα και το Ρέντη, σαν κατ' εξοχήν βιομηχανικός Δήμος της ευρύτερης περιοχής. Η διάρθρωση της βιομηχανίας - βιοτεχνίας αφορά κυρίως τους κλάδους που συγκροτούν τις δραστηριότητες της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (μηχανουργεία, ναυπηγεία, ελασματουργεία, χυτήρια κλπ).

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία το μεγαλύτερο μέγεθος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού είναι μισθωτοί . Ένα μεγάλο ποσοστό των μισθωτών ασχολείται σε δραστηριότητες της ΝΕΖ. Όσον αφορά την σύνθεση και το μέγεθος των νοικοκυριών κυριαρχούν αυτά με τέσσερα μέλη . Το εκπαιδευτικό επίπεδο επίσης είναι χαμηλό από παλαιότερες έρευνες και προκύπτει ότι το 45,4% είναι κάτοχοι απολυτηρίου Δημοτικού.

Τέλος, όσον αφορά τα εισοδήματα των νοικοκυριών, το μέσο κατά νοικοκυριό εισόδημα ανέρχεται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στις 188.533 δραχμές .

ΤΑΠ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Κ. Κανελλόπουλος «Διανομή εισοδήματος, δείκτες και διαστάσεις φτώχειας στο Πέραμα», 1993

[ Back Home ]