Ο Ναυτίλος

Το περιοδικό μας εκδόθηκε λίγο πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς 1997-98 και περιελάμβανε Θέματα ποικίλης ύλης


*Ιστορία του Περάματος

*Συνεντεύξεις

*Περιβαλλοντική Εκπ/ση

*Αθλητισμός

*Εκδηλώσεις

*Ζώνη